blog

Help mee evangeliseren

De Societas Pura Corda en Stichting Pura Corda zijn op zoek naar mensen die zich bij ons aan willen sluiten en mee te helpen met evangeliseren.

Lees meer »

Nieuwe Naam

Binnenkort gaat de Gemeenschap van de Zuivere Harten door onder een nieuwe naam. De Societas Pura Corda.

Lees meer »

Nieuws

De Gemeenschap van de Zuivere Harten is een nieuwe gemeenschap die zich ten doel stelt om de medemens te helpen. Dit betekent bij te staan in de verdieping van het geloof, maar ook het doen van werken van barmhartigheid en naastenliefde. De Gemeenschap van de Zuivere harten is een gemeenschap van zowel leken als geestelijken die zich verenigen in gebed, verdieping in het geloof maar ook gemeenschappelijk deelnemen aan activiteiten en elkaar bijstaan op verschillende manieren. Wij houden ons daarbij trouw aan de leer van de heilige Schrift, de RK-Kerk mar wij laten ons ook bijstaan door de leer van de vele heiligen die ons zijn voorgegaan op de weg van het geloof.

Lees meer »

Hoe belangrijk is aanbidding?

Breng de dagelijkse aanbidding weer terug in het Christelijke leven en de wereld zal positief veranderen.

Geef ons uw reactie via ons contactformulier of via ons emailadres: info@zuivereharten.nl

Lees meer over de Eucharistie en aanbidding op de pagina ' onze activiteiten'