Het Huwelijk

Liefde is het eerste en belangrijkste woord van de huwelijkse geloften. Het huwelijk is voor de gehuwden de weg  naar heiligheid.

De eerste woorden van de Hymne van Liefde (H.Paulus) zijn; " Liefde is geduldig ".

Indien geduld voortkomt als eigenschap van liefde, dan kunnen we zeggen dat geduld de eerste naam van liefde is.

Het huwelijk is niet alleen bedoeld om uiterlijke omstandigheden, maar je dient ook toegeeflijk te zijn aangaande moeilijkheden in het karakter, ieeeën en meningen van de andere persoon. Veel scheidingen komen voort vanwege het ongeduld ten opzichte van elkaar. Na jaren van samenzijn hebben wij nog steeds moeite met geduld. Alles kan een reden zijn van prikkelbaarheid.

Soms zijn we onszelf niet eens bewust wat de aanleiding voor die prikkelbaarheid kan zijn.

Deze prikkelbaarheid kan ontstaan  zijn door o.a. een verschil in temperament, in de cultuur waarin we zijn opgegroeid, de tradities die we van thuis meebrengen en verschil in meningen over bijvoorbeeld orde in huis, punctualiteit, financiën en de besteding van vrije tijd.

We moeten leren elkaar altijd te accepteren.

In het Sacrament van het Huwelijk nodigen wij Jezus uit en Hij is erin tegenwoordig.

Alle gebeurtenissen waarmee wij niet kunnen omgaan, kunnen we gebruiken om geduld te oefenen.

Om de waarheid over jezelf te leren kennen, is het goed om je getuigenis in een gemeenschap te delen.

Wij nodigen je dan ook van harte uit tot de gemeenschap v/d/ Zuivere Harten om je te zuiveren in je relaties tot anderen.

Als we onszelf afsluiten in onze eigen wereld om een innerlijke vrede te vinden en we handelen niet volgens Gods wil, als we niet bidden en op God vertrouwen, dan kunnen we alleen 'onecht' geduld vinden.

God geeft ons altijd wat het beste is voor ons. Zelfs als Hij het ons in een moeilijke situatie te geraken, is Zijn hand toch aanwezig en kan hoe dan ook goede vrucht voort brengen.

Ongeduld is een handeling van ongeloof van het feit dat God voor alles zorgt.

De handeling van ongeduld kan leiden tot een handeling van ongehoorzaamheid. We moeten ons dan ook realiseren dat ons ongeduld een zwakheid is en een gelegenheid om tot Jezus te keren.

We mogen niet negatief spreken over mensen, maar we moeten naar hun goede eigenschappen kijken. Het is dan ook noodzakelijk om Jezus te zien in ieder mens en begrijpend en geduldig te zijn.

Als in ons huwelijk momenten van ongeduld voorkomen dan is het goed om God te danken voor Zijn aanwezigheid in het huwelijk.

Geduld is je kruis dragen met hoop.

God houdt van ons en Zijn liefde is veel sterker dan onze zwakheid.

Geduld is de belangrijkste naam voor liefde. Het is een brug die de wereld van onze fantasie verbind met de realiteit.

Geduld bewerkt onze mogelijkheid om relaties aan te gaan ondanks onze onderlinge verschillen.

De bron van huwelijkse liefde is Jezus Christus. De heilige Johannes Paulus II zei dat de mens bezwijkt aan zijn egoïsme en dat anderen slachtoffer worden van dat egoïsme. Scheiding, ruzie in het gezin, jezelf niet voor anderen kunnen openstellen, anderen niet kunnen begrijpen. Er is gebrek aan liefde tussen de gehuwden en tussen hun kinderen en broers en zussen onderling. Je kan je huwelijk opnieuw bouwen en de wonden helen die voortkomen uit de menselijke zwakheden indien je de moeite neemt om tot Jezus (terug) te komen.

Met de genade van God is vergeving mogelijk en je relatie samen te vernieuwen.

Huwelijkse liefde is een speciale toets in het leven.

Als er moeilijkheden komen in het huwelijk, dan denken we dat liefde en vreugde over zijn, maar dat is een fout in ons denken, want juist in tijden van moeilijkheid moeten we onszelf aan elkaar geven, onze genegeheid laten zien, want echte liefde denkt niet aan zichzelf, maar onze vreugde zou moeten zijn aan degene van wie wij houden.

De fout in het denken ligt in het feit dat de persoon zich realiseert om opnieuw, weer op nul, te beginnen, van partner wisselt, want dan ontken je het Ja-woord van het Sacrament van het Huwelijk. Het is net als iemand zonder vaderland, verdrinkt in zonde. Dat is in het begin misschien aantrekkelijk, maar op het einde leidt het tot innerlijke leegheid en zelfs tot zelfvernietiging. Het Ja-woord is niet alleen een trouw tot de echtgeno(o)t(e), maar ook een toewijding tot jezelf.

De heilige Johannes Paulus II zei dat wij ons niet aangetrokken moeten voelen tot het kiezen van de makkelijkste uitweg, zoals scheiden. Hij waarschuwde gehuwden dat er mensen op hun weg kunnen komen die hen gemakkelijke vreugde in hun relatie beloven, zij zullen hen voeden met illusies.

Christenen weten dat het huwelijk gezegend is door Christus en door Christus neemt het huwelijk deel aan de onbreekbare en toegewijden liefde tussen Hem en de Kerk (Ef.5,32).

Echte liefde wordt gehard in het lijden.

Jezus zegt:" hetgeen God heeft verenigd zal geen mens meer breken (Mat. 19,6).

Geslachtsgemeenschap voor het huwelijk, ontrouw zijn, masturbatie en pornografie vernietigen het huwelijk, maar geslachtsgemeenschap binnen het huwelijk is een handeling waar God aanwezig is. In Gods plan is deze gemeenschap een heilig teken van het Sacrament van het Huwelijk. Het is een participatie in Gods liefde en leven.

De GZH nodigt iedereen uit die wil leren lief te hebben met een zuiver hart. Wees niet bang om te vallen, maar sta weer op door verzoening met Jezus door o.a. gebed, biecht, aanbidding, eucharistie en gesteund door onze gemeenschap v/d Zuivere Harten, onze bijeenkomsten en deelname aan onze activiteiten leer je de vreugdevolle inspanning van het dagelijks leven met je geloof.

Werd ontrouw binnen het huwelijk in het verleden nog veroordeeld door gelovigen en ongelovigen, heden ten dagen wordt het echter getolereerd door velen en vinden sommigen het zelfs aantrekkelijk. De reden voor de ontrouw kan liggen in de natuur van de persoon, de mate van volwassenheid van de gehuwde en de waarden en normen waar de persoon mee is opgegroeid. Ontrouw kan jammerlijk ook liggen aan de 'mode' waar, zeker ook, de media zijn goedgezindheid aan verleent.

Er is geen ontrouw binnen huwelijken die zich in goede staat bevinden.

Het is goed om de zuiverheid weer tot 'mode' te maken, voor toewijding en eenheid binnen het huwelijk.

De geschiedenis leert ons dat de grote maatschappij brak door de seksuele vrijheid zonder God en met ontrouw als onderdeel ervan. In een situatie van crisis in het huwelijk, als een van de echtgenoten ervoor koos om met een ander samen te gaan leven, is het goed om je hart aan Jezus te geven door gebed, want Jezus kan je hart genezen, kan je eenzaamheid en leegte vervullen. Voor God is er geen situatie zonder oplossing. Wat je moet doen is er voor open staan en Jezus laten werken in jouw leven.

Wij nodigen je uit om je aan te sluiten bij de gemeenschap v/d Zuivere Harten en deel te nemen aan onze activiteiten. We horen graag jullie ervaringen. Laat een berichtje achter op ons reactie formulier op deze site of mail ons: info@zuivereharten.nl