Noveen tot Onze Lieve Vrouwe van de Wonderdadige Medaille

 

Onbevlekte Maagd Maria,

Moeder van Jezus Christus,

en Moeder van ons,

Wij hebben het grootste vertrouwen in Uw voorspraak,

U kunt van Uw Zoon alles verkrijgen wat goed is voor ons,

Wij danken U dat U ons daaraan herinnert,

door de medaille waarop onze verlossing is afgebeeld,

U houdt van ons, wij vertrouwen op U.

Wilt U voor ons, Uw kinderen, de genade verkrijgen, waarom wij nederig vragen.

(plaats hier uw intenties)

Moeder Maria, verkrijg voor ons niet alleen tijdelijke gunsten,

maar vooral dat wij bereid mogen zijn tot gebed en offer.

Zo alleen zullen wij in staat zijn tot ware liefde voor Uw Zoon

en tot oprechte liefde voor de evenmens.

Dan zullen wij het geluk van de hemel verkrijgen,

dat U reeds bezit als onze Koningin en Moeder

" O Maria, zonder zonden ontvangen,

bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen " ( deze zin bid U 3X )

Bid nu een Weesgegroet

Amen.