blog

Oproep van de heilige Moeder

De roep van onze heilige Moeder om de Rozenkrans te bidden duurt al heel lang. Al tijdens de verschijningen te Fatima was er het verzoek van Maria om de Rozenkrans te bidden. Zo maakt zij tijdens al haar verschijningen van de mogelijkheid gebruik om te benadrukken dat het bidden van de Rozenkrans heel belangrijk is. En tot op de dag van vandaag blijft de heilige Moeder ons oproepen om de Rozenkrans te bidden. Weinig mensen weten dat het Rozenkransgebed heel krachtig is. Veel krachtiger dan de krachtigste atoombom, indien we het maar met geloof bidden.

Slechts 20 minuten, langere duurt het niet. Twintig minuten per dag vrij maken om de geheimen uit het leven van Jezus Christus al biddend te overdenken en er nog een veelvoud van genaden voor terugkrijgen ook. Is dat nu zo'n grote moeite? En het mooiste is, je hoeft het niet alleen voor jezelf te doen, je kan er ook genaden voor anderen voor verkrijgen. Iemand anders helpen door je gebed te offeren, is dat niet geweldig. 

Een waargebeurd voorbeeld uit meest recente eigen ervaring: Een klein meisje had last van hoge koorts, die wilde maar niet zakken. Haar oma vroeg onderweg naar het ziekenhuis familieleden om de Rozenkrans te bidden, een groep van 8 familieleden baden gezamenlijk de Rozenkrans. Bij het ziekenhuis aangekomen was de koorts al iets minder geworden en bleef zakken. Met wat antibiotica werd zij weer naar huis gestuurd en hoefde niet ter observatie te blijven omdat de koorts bleef zakken.

Zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen. Het Rozenkransgebed werkt!

Luister naar de oproep van onze heilige Moeder en bidt de Rozenkrans, elke dag.

Nieuws

De Gemeenschap van de Zuivere Harten is een nieuwe gemeenschap die zich ten doel stelt om de medemens te helpen. Dit betekent bij te staan in de verdieping van het geloof, maar ook het doen van werken van barmhartigheid en naastenliefde. De Gemeenschap van de Zuivere harten is een gemeenschap van zowel leken als geestelijken die zich verenigen in gebed, verdieping in het geloof maar ook gemeenschappelijk deelnemen aan activiteiten en elkaar bijstaan op verschillende manieren. Wij houden ons daarbij trouw aan de leer van de heilige Schrift, de RK-Kerk mar wij laten ons ook bijstaan door de leer van de vele heiligen die ons zijn voorgegaan op de weg van het geloof.

Lees meer »

Hoe belangrijk is aanbidding?

Breng de dagelijkse aanbidding weer terug in het Christelijke leven en de wereld zal positief veranderen.

Geef ons uw reactie via ons contactformulier of via ons emailadres: info@zuivereharten.nl

Lees meer over de Eucharistie en aanbidding op de pagina ' onze activiteiten'