Nieuws

Gepubliceerd op 27 september 2019 om 12:17

De Gemeenschap van de Zuivere Harten is een nieuwe gemeenschap die zich ten doel stelt om de medemens te helpen. Dit betekent bij te staan in de verdieping van het geloof, maar ook het doen van werken van barmhartigheid en naastenliefde. De Gemeenschap van de Zuivere harten is een gemeenschap van zowel leken als geestelijken die zich verenigen in gebed, verdieping in het geloof maar ook gemeenschappelijk deelnemen aan activiteiten en elkaar bijstaan op verschillende manieren. Wij houden ons daarbij trouw aan de leer van de heilige Schrift, de RK-Kerk mar wij laten ons ook bijstaan door de leer van de vele heiligen die ons zijn voorgegaan op de weg van het geloof.

Daarnaast richt de Stichting Pura Corda zich met name op het christelijk, sociaal-maatschappelijk bijstaan en verenigen van verschillende groepen uit de samenleving, met name; jongeren, gezinnen, ouderen en vluchtelingen, door het organiseren van verschillende activiteiten en het ontwikkelen en uitvoeren van diverse projecten.

U kunt ons daarbiij helpen door bijvoorbeeld zich bij ons aan te melden als vrijwilliger of door ons finacieel te steunen zodat wij door kunnen gaan met het ontwikkelen van projecten en deze door heel Nederland en België tot uitvoer te brengen.

Op onze website vindt u steeds weer nieuwe informatie en houden wij u op de hoogte van onze activiteiten en projecten.

Doe actief mee en steun ons : info@zuivereharten.nl / Tel: 06-20293452.

 

 

Heeft U het als priester ook zo druk in uw parochie? laat het ons weten en wellicht kunnen wij u ondersteunen. Stuur een mail naar; info@zuivereharten.nl of neem telefonisch contact met ons op: 06-20293452

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.