De gemeenschap heeft reeds meerdere succesvolle retraites gehouden.

Deze retraites staan onder de geestelijke leiding van de zeer eerwaarde pater J. Bots SJ.

Hieronder volgt een beknopt verslag van zo'n retraite.

 

Getuigenis van een retraite van de gemeenschap .

Een van onze retraites vond plaats van 15 tot en met 17 februari 2019.                 

 

Wij hadden het genoegen om samen met pater Bots SJ een ‘stil’ weekend te organiseren.                                  

Een kleine groep van 15 mensen die gereageerd hadden op de uitnodiging verzamelde zich. De inleidingen bestonden uit eerder opgenomen retraites van de eerwaarde pater Penning de Vries (1928-1995).            

Naast de inleidingen was er tijd voor aanbidding voor het allerheiligst Sacrament, biecht en het deelnemen in de viering van de Eucharistie. De maaltijden werden ook in stilte genuttigd en aan het einde van iedere dag, tijdens het nuttigen van thee/koffie was er de mogelijkheid om met elkaar de ervaring van deze ontmoetingen te delen.                                 

Voor het begin van de inleidingen startten we met het gezamelijk zingen van het lied ‘Liefde’, geschreven door pater Penning de Vries, een van de patronen van de gemeenschap .

“ God vindt de mens de liefde waard “.  Deze zin uit het lied Liefde vonden toegang voor verdere reflecties.

  In het evangelie volgens Marcus, (12, 41-44) verteld Jezus de parabel over de arme weduwe.

Jezus ziet haar offer. Op deze manier leerden wij dat God alle kleine goede dingen in ons ziet.

Jezus leert ons om met zijn ogen naar anderen te kijken. Pater Bots heeft ons gezegd dat als we willen kijken met de ogen van Jezus, is het waard om naast de Heilige Schrift, ook het boek ‘ In navolging van Christus ‘ te lezen, van Thomas a Kempis, een boek dat in de huidige tijd in de vergetelheid is geraakt.                                                                                     Voor ons als de Gemeenschap van de Zuivere Harten was het heel belangrijk om de woorden te horen dat ‘wij anderen moeten vertellen dat in de hart en ziel van ieder persoon Jezus aanwezig is’.‘ Het meest belangrijke wat je aan God kan geven is jouw vertrouwen in Hem’.                                                  

Gedurende de retraite waren er veel belangrijke woorden over de Eucharistie. ' De plaats van de Eucharistie, is de plaats van Jezus, van onze Vader.’  in de Eucharistie geeft Jezus zichzelf aan ons als de verliezer’. ‘Jezus leed zelf, dus Hij kent ons lijden’. Maar ‘ God geeft ons de kracht om samen met Hem door het lijden te gaan’. ‘ Het lijden is de taal van de genade’, zoals pater Penning de Vries eens heeft gezegd.

De heilige Eucharistieviering van zondag begon met een ander lied geschreven door pater Penning de Vries, ‘Zoeken naar het licht’. De overweging hierbij was het geheim, Jezus als het Licht, Jezus als zuivere liefde. In de aankomende tijd van Pasen  mochten wij de tekst uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 14 overwegen, de tekst waarin Jezus met Nardusbalsem wordt gezalfd, De vrouw die Jezus in deze tekst met de kostbare Nardusbalsem zalft, wordt geïdentificeerd met de kerk, die is gezegend door Jezus. Onze Gemeenschap van de Zuivere Harten is een deel van Jezus’ Kerk, verenigd met Hem wil de Gemeenschap groeien om harten te zuiveren.  Geloof, Hoop en Liefde is de weg om ons naar God te brengen. ‘ Materialisme, technocratisme en rationalisme, welke van deze wereld zijn zullen altijd tegenovergesteld staan aan ons geestelijke leven’.

Indien u ook wenst om geestelijk te groeien nodigen wij u van harte uit om onze activiteiten bij te wonen en u aan te sluiten bij de Gemeenschap van de Zuivere Harten.

Wij zijn erg dankbaar om de mogelijkheid te hebben verkregen om deze ontmoeting te organiseren.                                                                                                                

De retraite vond plaats in het bisdom Den Bosch, waar wij ook de officiële toestemming hebben verkregen van monseigneur De Korte, bisschop van Den Bosch.             

                                                   

Op het einde heeft iedere deelnemer een kopie gekregen van delen van een boek over pater Penning de Vries. Op deze manier konden wij onze patroon beter leren kennen, zijn leven, zijn roeping, zijn leer en hemzelf als persoon.

Op een klein briefje dat op zijn bureau werd gevonden had hij het volgende getuigenis geschreven:      

  

Ik ben een man van weinig woorden,   

Ik ben een man van weinig daad.     

Omdat ik vroeg uw  woorden hoorde,                                                                                             

vroeg schouwen mocht in uw gelaat.

 

Tekst lied Liefde:

Laat ons de sterke liefde loven,  die zich in Christus openbaart,                                                                                                                    Die onverdiend neerdaalt van boven:     

God vind de mens de liefde waard.     

Zou iemand niet zichzelf vergeten,  als hij zich zo bemint mag weten?

 

Waarom bent U mij zo genegen,  

waarom verlangt uw hart naar mij?

Uw liefde kan mijn hart bewegen,

Maakt mij voor wederliefde vrij.

Laat, door elkander uitverkoren,

Ons eeuwig bij elkander horen.

 

Vervul mijn hart, vervul mijn voelen,

vul mijn gedachten, woord en werk:

laat alles U alleen bedoelen,

dat U erin te lezen staat.

Laat iedereen in heel mijn wezen

niets anders meer dan Jezus lezen.

 Met  dank aan Marijke v/d Linden die voor het liedjesboek de tekst heeft voorzien van muzieknoten.

 

Paastriduum:

Van woensdagavond 17 april tot zaterdag 20 april 2019 vond onze paasretraite plaats.

Ook deze retraite stond onder de geestelijke leiding van pater dr. J. Bots SJ.

Te horen waren onder andere ook opgenomen inleidingen van pater Penning de Vries.

Op onze videopagina vind u enkele preken van pater Bots SJ tijdens de eucharistievieringen van deze retraite.

 

 

Wilt u zich aansluiten bij de gemeenschap, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website: www.zuivereharten.nl of stuur een e-mail naar: info@zuivereharten.nl

 

Help ons om te groeien en activiteiten te  ontwikkelen en organiseren, steun ons met een gift: NL59 INGB 000 929 09 76.