Gebed om zichzelf of het gezin toe te vertrouwen aan de Heer in de Gemeenschap van de Zuivere Harten.

Heer Jezus, dank U dat U van ons houdt met een eindeloze liefde, dat U niet aarzelt om zelfs Uw leven voor ons te geven. dank U dat Uw liefde ons beschermt tegen het kwaad, dat U ons weer opricht na ons ergste falen en onze meest pijnlijke wonden heelt.

Dank U voor Uw aanwezigheid in het Sacrament van het Huwelijk en dat we in U altijd genezing kunnen vinden tegen elk kwaad en de kracht kunnen vinden om moeilijkheden en crises te overwinnen.

Wij vertrouwen U toe ons geheugen, onze geest, onze wil, onze ziel, onze harten en lichamen

Wij vragen U, geef ons moed om dagelijks tegenstand te bieden aan het kwaad, zodat wij alles kunnen vermijden dat verslavend werkt zoals, drugs, alcohol en nicotine.

Leer ons om ons leven te leiden waar liefde het meest belangrijk is.

Maria, onze Moeder, op de weg naar het geloof leidt U ons naar Jezus, de bron van onvoorwaardelijke liefde.

Wij verlangen ernaar onszelf totaal aan U toe te wijden: " Totus Tuus Maria! ", dat betekent: Wij zijn geheel de Uwe, Maria! .

Wij vertrouwen ons zelf en ons gezin toe aan Uw Onbevlekte Hart. Alles wat wij zijn, alles wat wij hebben, elke stap, elk moment van ons leven. Amen.