Rozenkrans

De Rozenkrans: Een van de machtigste wapens tegen de aanvallen van satan en zijn helpers.

Op 7 Oktober viert de Kerk de gedachtenis heilige Maagd Maria van de Rozenkrans.

Dat deze gedachtenis gevierd wordt op 7 Oktober gaat terug op een zeeslag uit de 16e eeuw, de slag van Lepanto in 1571. Waarschijnlijk de grootste zeeslag uit de geschiedenis. Deze ging tussen de (christelijke) Heilige Liga en het (islamitische) Ottomaanse Rijk, over de beheersing van het oostelijke Middellandse Zeegebied. Deze slag vond plaats in de buurt van Lepanto aan de ingang van de Golf van Korinthe.

De winst van de slag ging naar de Heilige Liga en werd toegeschreven aan het bidden van de Rozenkrans door zowel de krijgsmacht als de thuisblijvers.

De maand Oktober is net als Mei 'Rozenkrans maand' , maar eigenlijk zouden wij de Rozenkrans iedere dag moeten bidden. Het is namelijk een zeer krachtig 'wapen' in onze dagelijkse strijd tegen het kwaad. De Rozenkrans is het speciale geschenk van Maria aan het mensdom. Het is niet alleen een godsvruchtige devotie, nee Maria heeft ons in Fatima ook geleerd dat het een absolute noodzakelijkheid is voor het heil van de (huidige) wereld. De heilige paus Johannes Paulus II heeft zelfs een encycliek toegewijd aan de Rozenkrans: Rosarium Virginis Mariae. Tijdens de verschijningen aan Bernadette Soubirous, te Lourdes, verschijnt Maria 18 keer met een Rozenkrans in haar handen.

Kortom een zeer belangrijke daad om elke dag te bidden en daarbij te herdenken de geheimen van Jezus' menswording, lijden, dood en verheerlijking, als wel een paar belangrijke momenten uit het leven van Maria.

Hoe bidden we de Rozenkrans? Zie het schema hieronder. Ook voor de geheimen die men overdenkt.

De geheimen bij de Rozenkrans:

Blijde geheimen: (maandag en zaterdag)

1e: De heilige aartsengel Gabriël brengt Maria de blijde boodschap.

2e: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

3e: Jezus wordt geboren te Bethlehem.

4e: Jezus wordt aan God opgedragen in de tempel.

5e: Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

Droevige geheimen: (dinsdag en vrijdag)

1e: Jezus bidt in doodsangst tot God zijn hemelse Vader.

2e: Jezus wordt gegeseld.

3e: Jezus wordt met doornen gekroond.

4e: Jezus draagt Zijn kruis naar de berg Calvarië.

5e: Jezus sterft aan het kruis.

Glorievolle geheimen (woensdag en zondag)

1e: Jezus verrijst uit de doden.

2e: Jezus stijgt op ten hemel.

3e: De heilige Geest daalt neer over de apostelen.

4e: Maria wordt met lichaam en ziel in de hemel opgenomen.

5e: Maria wordt in de hemel gekroond tot Koningin van hemel en aarde.

De geheimen van het Licht (donderdag)

1e: Jezus lat zich in de Jodaan dopen door Johannes de Doper.

2e: Jezus doet Zijn eerste wonder op de bruiloft in Kana.

3e: Jezus verkondigt het Koninkrijk Gods en roept op tot bekering.

4e: Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor.

5e: Jezus viert het laatste avondmaal en stelt de Eucharistie in.

 

Bidt de Rozenkrans iedere dag en overweeg daarbij de heilige geheimen en je bent verzekerd van de machtige hulp van Onze Lieve Vrouw, onze Moeder Maria.