Aanbidding van het Heilig Sacrament

Plaats u zelf onder de straalkracht van Gods Liefde, stel uw ziel bloot aan de zon van Gods Liefde.

Zoals Jezus Zich in de viering van de eucharistie op het moment van de consecratie aan de Vader aanbiedt, zo is Hij aanwezig in het uitgestelde Allerheiligste: " Dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt. " Hij wil daarmee zeggen:' Ik ben er helemaal voor u, Ik geef mijn laatste druppel bloed voor u, Ik heb alle tijd voor u, u bent Mij nooit teveel, Ik beantwoord kwaad alleen maar met goed, groter kwaad met nog groter goed en als het kwaad tot het uiterste gaat, ga Ik met mijn liefde ook tot het uiterste.'

 

" Hij is daar. " Maakt u zich de aanwezigheid van de Heer bewust. Herhaal steeds opnieuw: " Jezus, U bent daar. "  Door deze herhaling groeit, in de diepte van ons hart, ons geloof.

De tijd die u bij het allerheiligste Sacrament doorbrengt, zal veel vrucht dragen, wanneer u steeds probeert de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus bewust te maken.

Laat gedurende uw tijd van aanbidding de genezende aanwezigheid van de Heer op uw ziel inwerken. Blijf bij Hem in de vaste zekerheid dat Hij u zonder voorbehoud aanneemt, met al uw fouten en zwakheden.

 

" Dank U Jezus, dat U mij aanneemt zoals ik ben."

Blijf eenvoudig bij Hem in een houding van dankbaarheid. Heiligheid bestaat niet in de eerste plaats in veel doen, maar in de gesteltenis van het hart. Dankbaarheid moet een wezenlijk deel van uw hart zijn.

 

Maak u steeds opnieuw bewust dat de Heer aanwezig is. Hij hoort alles wat u vraagt. Geef Hem al uw zorgen en angsten.

Vergeef allen die u iets te verwijten hebt, dan zal de vrede zijn intrek nemen in uw hart.  

Vertrouw Hem alles en allen toe.

 

 

 

Op de video hieronder geeft pastoor Andy Penne uitleg over de Eucharistische Aanbidding.