Heilige v/d Week

Heilige Lidwina van Schiedam (1380-1433)

Deze week een heilige uit eigen land. Lidwina van Schiedam.

Lidwina groeide op in een groot, maar arm gezin.

Alreeds op een zeer jeugdige leeftijd (12) werd zij ten huwelijk gevraagd hetgeen zij resoluut van de hand wees omdat zij haar leven aan God wilde wijden.

Enkele jaren later, zij was toen 15 jaar, kwam zij bij het schaatsen ongelukkig ten val, en dat betekende een start van langdurig lijden. Maar zij wist dit lijden te dragen en groeide uit tot een levende heilige. 

Lidwina ontving de genade van het krijgen van verschillende visioenen en ook ontving zij op het einde van haar leven de stigmata.

Lidwina is de patrones van langdurig zieken, haar kerkelijke feestdag is op 14 Juni.

Lidwina, na uw val op ’t ijs
Begon uw weg naar ’t paradijs,
Een weg van zwaar en bitter lijden
Die uitkwam bij ’t zoetst verblijden.
Leer mij een zelfde weg te gaan
Door steeds na ’t vallen op te staan.

Luister hieronder naar een korte beschrijving van de heilige Lidwina van Schiedam.

Reliekhouder van Lidwina van Schiedam tijdens de Heiligdomsvaart Maastricht 2018.

 

BELANGRIJKE DATA:

Op 19 Juni vieren we het feest van het Heilig Hart van Jezus.

De dag daarna, 20 Juni vieren we het feest van het Onbevlekte Hart van Maria.