Heilige v/d Week

Heilige van de Week:  Johannes van het Kruis (1542-1591).

Johannes van het Kruis werd op 24 Juni 1542 geboren als Juan de Yepes in een dorpje nabij de spaanse stad Avila.

Johannes moest al op jonge leeftijd aan het werk. Na een niet al te makkelijke jeugd trad hij omstreeks 1563 in bij de Karmelieten. Hij nam toen de naam Johannes van St. Mattias aan. Vier jaar later, na zijn studies theologie en filosofie afgerond te hebben, werd hij priester gewijd.

Later ontmoet hij (de heilige) Teresia van Avila, die de karmelietessen had hervormd en ook graag de mannelijke tak onder handen wilde nemen.

Die hervorming ging echter niet zonder slag of stoot en er brak een hevige strijd los. Gevolg: Johannes wordt gevangen gezet.

Tijdens zijn gevangenschap in de kerker schrijft johannes zijn eerste mystieke werken.

 

 

Wetenschap, maar vooral zijn persoonlijke ervaring maken het mogelijk de mysieke verniging met God te benaderen. Op deze manier kan hij de opgang van de ziel naar God ontleden en beschrijven.

Na de dood van Teresia van Avila in 1582, zette Johannes het werk alleen voort. Hij was prior en stichtte meerdere kloosters. Ook was hij overste geweest.

Op 14 december 1591 stierf hij.

Zijn heiligverklaring was in 1726 en de titel kerkleraar kreeg hij n 1926.

Het lichaam van Johannes ligt in Segovia, het klooster waar hij prior was en stierf.

 

Uitspraak van Johannes van het Kruis: " Mijn geest is verdord want hij vergat zich te voeden met U! "

Feestdag: 14 December

Heilige Johannes van het Kruis, bidt voor ons.