de Lijkwade van Turijn

DE HEILIGE LIJKWADE VAN TURIJN, BEELD VAN GOD'S LIEFDE.

 

Er is niemand getuige geweest van Jezus' Verrijzenis. Na zijn dood aan het Kruis werd het Lichaam van Jezus in linnen doeken gewikkeld. Het lichaam werd in de lengte op de ene helft van het doek gelegd, waarna de andere helft het gezicht tot aan de voeten bedekte. Later bekijken we dit inwikkelen wat nader.

Al reeds vele jaren hebben vele wetenschappelijke specialisten zich bezig gehouden met onderzoek naar de authenticiteit van de Lijkwade van Turijn, de plaats waar het na de reis door de jaren wordt bewaard.

In deze mini-serie zullen we deze onderzoeken eens nader bekijken. We zullen dan zien dat het bewijs van de echtheid van dit begrafeniskleed erop wijst dat we toch een getuige hebben van de Verrijzenis, een stille maar veelzeggende getuige.

 

Volgens de wetenschappers is de afdruk van de Lijkwade gemaakt door het 'echte' lichaam van een gekruisigde man. De lengte van deze man bedroeg tussen de 1,70m - 1,80m. Het lichaamsgewicht werd geschat op ca. tachtig kilo. De leeftijd werd geschat ergens tussen de 30 - 40 jaar, maar vanwege de zwellingen en verwondingen van het gezicht, lijkt de man ouder te zijn dan in werkelijkheid het geval was.    

Wat betreft het ras van deze man verklaarde verschillende anthropologen en etnologen, dat de lange neus,  de hoge jukbeenderen, snor, baard en haardracht wijzen op sterke semitische gelaatstrekken. Het gaat hier dus om een Joodse man uit de eerste eeuw na Christus, die gekruisigd is op de manier zoals de Romeinse soldaten dat deden.

Eind zeventiger, begin tachtiger jaren van de vorige eeuw kwamen twee Amerikaanse wetenschappers erachter dat de afdruk op de Lijkwade driedimensionaal is

3-D afbeelding op de Lijkwade.

MEERVOUDIGE EN GEDETAILLEERDE TESTEN HEBBEN BEVESTIGD DAT MODERNE WETENSCHAP NIET IN STAAT IS OM ZO'N AFBEELDING TE REPRODUCEREN!

DEEL 2: verder onderzoek

Laten we de Lijkwade is beter bekijken. De afbeelding op de Lijkwade is doorschijnend, geelachtig van kleur. Ook dat is iets dat de wetenschappers verbaasd, want er zijn geen sporen van enige kleurstof of verf gevonden. Wat opvallend is, is dat alleen de oppervlakte van de stof de indruk van de beeltenis draagt. Van de in totaal meer dan 100 vezels die de draad vormen zijn er maar twee of drie aan de oppervlakte geel gekleurd. Daaruit blijkt dat de beeltenis niet door de stof is heengedrongen. Wetenschappers hebben getracht om de kleur van bepaalde draden te verwijderen door middel van het toepassen van meer dan 25 in laboratoria toegepaste oplosmiddelen en verfverwijderaars, maar dat had geen effect. Zo is dus 'wetenschappelijk bewezen dat deze afdruk onuitwisbaar is. Moderne wetenschap is tot op heden niet in staat om met al hun mogelijke technische middelen NIET uit te leggen hoe de gehele afbeelding op de Lijkwade gedrukt is. Een van de wetenschappers, Dr. John Jackson verklaard: " gegeven de moderne natuurkundige en chemische / scheikundige processen welke wij kennen, is er een goede reden te beweren dat de beeltenis nooit gebeurt zou zijn, maar toch is het echt. Toch kunnen wij echter niet uitleggen hoe het gebeurt is."  Daarnaast heeft wetenschappelijk onderzoek ook aangetoond dat het geen vervalsing is.

Ook experts in forensische geneeskunde hebben zich met het onderzoek naar de Lijkwade beziggehouden. Zij richtten zich vooral op het bloedstollingsproces. Hun conclusie is alsvolgt: Het lichaam van Jezus was ongeveer twee-en-een-half uur na Zijn dood in het kleed gewikkeld en het is daar ongeveer 36 uur gebleven. Er zijn echter geen sporen van ontbinding van het lichaam gevonden. En wat ook heel belangrijk is, is dat het lichaam niet uit de wikkeling kan zijn gehaald omdat er geen sporen van scheuring in het doek zijn en dat de bloedresten nog geheel intact zijn gebleven. Theorieën dat Jezus' lichaam uit het kleed zou zijn weggehaald verdwijnen hierdoor ook naar het rijk der fabelen. Ook deze feiten kunnen niet wetenschappelijk uitgelegt worden, laat staan in laboratoria gekopieerd.

Hoe kon het lichaam door het kleed gaan zonder zijn structuur te beschadigen? En wat is het dat de mysterieuze afbeelding op het kleed heeft gemaakt? Uiteraard komt hier de foutieve koolstofdatering nog even ter sprake. Deze wees uit dat het kleed ergens uit de 13e danwel 14e eeuw zou komen en niet uit de tijd van Jezus. Dat was echter heel makkelijk te verklaren. Ergens in die tijd werd de Lijkwade bewaard in een klooster in Frankrijk. Daar brak echter brand uit en de zusters van dat klooster hadden nieuwe stukken aan de rand van het doek aangezet. Van deze stukken werden de delen geknipt die werden gebruikt voor de koolstofdatering. Later werd dit inderdaad gecorrigeerd door tests in het laboratorium van Alamos en bracht de datum terug naar de tijd van Jezus. Ook de Zwitserse pollen-expert Max Frei heeft de Lijkwade onderzocht en vond vele verschillende pollen van planten, bloemen en bomen die alleen voorkomen in de directe omgeving van Jerusalem. Nog meer bewijs dat de Lijkwade linkt aan Jezus.

Laten we zeggen dat de wetenschap ons hielp te ontdekken wie de Man op Lijkwade is. Maar ons geloof leidt ons hem te kennen. Aan de Lijkwade, een stille, veelzeggende getuige van de Paasgebeurtenis en een spiegel van het Evangelie, kunnen we zien dat Jezus echt heeft geleden, is gestorven aan het Kruis en is Verrezen.

De heilige paus Johannes Paulus II zei het heel mooi tijdens zijn bezoek aan Turijn in mei 1998: " Voor een gelovige is het meest belangrijk dat de Lijkwade ons een spiegel van het Evangelie bezorgt. Door dit te overdenken ervaart ieder gevoelig persoon een innerlijke beweging van het hart en een diepe schok...De Lijkwade is echt een buitengewoon teken dat ons verwijst naar Jezus, het ware Woord van de Vader dat ons oproept om Zijn voorbeeld te volgen, Hij die Zichzelf opofferde voor ons allemaal."

 

Afbeelding gemaakt van hout  beeldt Jezus uit zoals Hij eruit zou hebben gezien na van het Kruis te zijn gehaald.