Getuigenis

Getuigenis en uitnodiging tot de Gemeenschap van de Zuivere Harten

 

Het leven in een gemeenschap versterkt de keuzes die je eens gemaakt hebt en laat deze groeien.                       

Om dit beter uit te leggen delen wij met u de getuigenis van Sandra Sabattini.                                                        

Op 6 maart 2018 gaf paus Franscicus de toestemming om haar zaligverklaringsproces te openen.                                                        

Ze was een jonge vrouw van Italiaanse afkomst en was lid van een Gemeenschap met de naam  Johannes XXIII, opgericht door de Italiaanse priester Oreste Benzi.      

Ze was gewoon te zeggen; “ Op dit moment voel ik vreugde, een groot enthousiasme om Jezus te volgen, wanneer dit aanvankelijke enthousiasme wegebt dan kan het moeilijker worden en daarom is gebed essentieel “. Een katholieke gemeenschap kan je dan helpen volharden in gebed en helpt je om niet ontmoedigd te worden.

U bent van harte welkom bij de Gemeenschap van de Zuivere Harten om samen met ons Jezus te volgen en te volharden in het gebed.

De vorming binnen een gemeenschap is een tijd om te geestelijk te groeien, zowel om te leren jezelf aan anderen te geven in broederlijke liefde en om intensief aan jezelf te werken.

Sandra schreef een bericht aan haar verloofde op een doos chocolade: “ De mens is in realiteit een bescheiden wezen en is alleen groots als deze afziet van eigen ambities en zich met God verenigd, een druppel die gescheiden is van de oceaan is niet veel waard, maar als het in de oceaan blijft is het in staat om het gewicht van een schip te dragen. We moeten vechten totdat ons egoïsme verwoest is en wij verenigd zijn in de liefde met God “. Gedurende haar tijd in de gemeenschap zei Sandra; “ Het is niet ik, die God zoekt, maar God zoekt mij – Indien ik niet tenminste één uur per dag bid, dan herinner ik me niet eens dat ik christen ben. Als ik iemand beter wil leren kennen dan moet ik tijd met diegene doorbrengen, op dezelfde manier bouw ik mijn vriendschap met Jezus “.                                         

Bij de Gemeenschap van de Zuivere Harten besteden we tijd voor het Heilig Sacrament in gebed en dragen we zorg voor onze relatie met jezus. Die zorg betekent dat we niet onze eigen plannen maken, maar dat we in alles in vertrouwen geven aan God, dat is onze nieuwe fascinerende uitdaging.

Guido, de verloofde van Sandra, herinnert dat zij veel samen spraken over de relatie met God en dat zij op deze manier dichter tot elkaar kwamen. “ Hetgeen waardoor ik verliefd op haar werd was haar onschuld, dat straalde zij uit. In tegenstelling tot haar was ik een verstandelijk type. Voor mij was God een God-van-ver, een object van angst en van reflectie. Voor haar God was een Vader aan wie je jezelf met vreugde kan geven “.    Zo verschillend zij waren van elkaar, kwamen zij juist dichter tot elkaar in de Gemeenschap Johannes XXIII.

In de Gemeenschap van de Zuivere Harten willen wij delen in de ervaring om God te zoeken. Het is niet in iedere situatie makkelijk om God te zoeken, maar in onze Gemeenschap van de Zuivere Harten willen wij de mogelijkheid bieden om de Liefhebbende God te ontmoeten.

Sandra schreef over haar ervaringen in hun verlovingstijd; “ De tijd van onze verloving was niet alleen een tijd van het vervullen van menselijke vreugde, maar een blijdschap die kwam van het feit, dat onze relatie een deel uitmaakt van een groter project...de opstelling die ik heb voor anderen en van hen probeer te houden, hetzelfde heb ik ten opzichte van Guido – van dat gevoel wordt ik meer en meer zeker –  dank U Heer“.                                                                                                Sandra kwam in 1984 bij een tragisch ongeval om het leven. ( Sandra zat samen met Guido en een vriend in de auto. Toen zij stopten en Sandra uitstapte werd zij door een auto die uit de andere richting kwam geschept. Zij werd in bewusteloze toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zij kwam niet meer bij en overleed na een aantal dagen ).

Voor het ongeluk schreef zij de volgende woorden: “ God, dank U dat U mij liefheeft. Deze vreugde is met niets anders te vergelijken. Dat is de vreugde van een persoon die weet dat hij nooit alleen is “. 

Zij schreef tevens: “ Alles is een geschenk. Niets op deze wereld is van mij. De Schenker kan er tussen komen hoe en wanneer Hij maar wil. Draag zorg voor je geschenk en maakt het als een diamant voor de tijd wanneer jouw uur komt “. Sandra was zich bewust van God’s liefde en Zijn aanwezigheid in het leven. God is verbazingwekkend als hij Zich bedient van onze zwakheid en armoede. Liefde is een synthese van contemplatie en actie, het is als een draad die hemel met aarde verbind en de mens met God. Als je liefhebt zal je de weg vinden, als je liefhebt hoor je de stem van God, als je liefhebt zal je vrede vinden.

De Gemeenschap van de Zuivere Harten nodigt u uit God te danken voor het geschenk van het leven en om ons samen in te spannen om op ieder moment en in ieder van ons God te zien.

“ Als ik iemand beter wil leren kennen moet ik tijd doorbrengen met die persoon, hetzelfde geldt om Jezus te leren kennen “ (Sandra Sabattini).

( De Vaticaanse Medische Commissie heeft de wonderbaarlijke genezing onderzocht door de tussenkomst van Sandra Sabattini en heeft deze bevestigd. Tien jaar geleden genas Stefan Vitale van darmkanker. De artsen die hem onderzochten stonden verbaasd van het feit hij in deze terminale fase van zijn ziekte geheel genezen was ).                                                                

Jezus nodigt u uit tot de Gemeenschap van de Zuivere Harten.    

Wie kan deelnemen aan deze gemeenschap? Iedereen die de intentie heeft om door het leven te gaan met Jezus en van Hem wil leren lief te hebben met een zuiver hart.  

Welke verwachtingen hebben wij? Om samen met ons te bidden, deel te nemen aan onze activiteiten en om een dagelijkse inspanning te leveren om standvastig te werken aan de vorming van uw eigen karakter.                                              Wat als ik me niet waardig voel om deel uit te maken van de gemeenschap? Ideale mensen komen niet naar de gemeenschap, maar dezen die besloten hebben om standvastig te vechten – in eenheid met Christus zal je altijd overwinnen.     

Wanneer kan ik deel uitmaken van de Gemeenschap van de Zuivere Harten? Op ieder gewenst moment. U kunt ons bellen of aanmelden via de website. Dan sturen wij u onze speciale zegen en we zullen wij u opnemen in onze gebeden.   

Deel met ons uw geloof en uw geestelijke gevecht met uw zwakheden, uw onzuiverheid en verslavingen. Door uw getuigenis wil Jezus met Zijn liefde naar veel mensen die ‘verloren’ zijn handen uitreiken. 

Wij verzoeken u vriendelijk om elke dag ook voor anderen te bidden.

Voor die dagelijkse inspanning om aan u zelf te werken, om het geschenk van een zuiver hart te ontvangen, zegenen wij u met liefde.

                                                                                De Gemeenschap van de Zuivere Harten.