De Gemeenschap van de Zuivere harten en Stichting Pura Corda zijn opgericht met als doel de medemens bij te staan in zijn/haar ontwikkeling in het Rooms-katholieke geloof en de christelijke waarden. Dit doen wij door het organiseren van verschillende activiteiten zoals: bijeenkomsten, lezingen, retraites etc, wij houden ons daarbij aan een trouw geloof in de leer van de Heilige Schrift en de Rooms-Katholieke Kerk.  Daarnaast willen wij ons graag inzetten voor verschillende groepen in de samenleving met name; ouderen, jongeren, gezinnen en christelijke vluchtelingen. Dit doen wij door het ontwikkelen van verschillende projecten waardoor we deze groepen op een christelijke, sociaal-maatschappelijke wijze kunnen helpen en ook bijeen kunnen brengen.

De Gemeenschap van de Zuivere Harten en Stichting Pura Corda beogen het algemeen nut.

Er worden dan ook geen uitkeringen gedaan aan de oprichters, bestuursleden of aan hen die deel uitmaken van organen van de Gemeenschap en de Stichting.

 

BESTUUR:

Het bestuur van de Gemeenschap en de Stichting Pura Corda bestaat uit vier personen.

- Voorzitter: Z.E. pater dr. J.Bots SJ

- Secretaris: Dhr. ing. L.J.G. Widdershoven

- Penningmeester: Mevr. M.E. Schoenmakers-Kapitan LLM

-Bestuurslid: Dhr. M. Schoenmakers

 

Een verslag van de eerste jaarrekening wordt na afloop van het eerste boekjaar, dat is 31 december 2019, geplaatst